Brano Slovakia

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

Firma Brano Slovakia s.r.o. bola založená 3.1.1997 zápisom v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel : sro vložka číslo: 12775/B, ako dcérska spoločnosť Brano Group. Majiteľom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Brano Group a.s. je Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

Brano Slovakia je od roku 1997 hlavným dovozcom výrobkov značky BRANO pre SR.

Výrobky BRANO sa vyznačujú vysokou kvalitou, spracovaním, použiteľnosťou v každom priemysle a zároveň si držia prijateľné stredoeurópske ceny. Obchodný sortiment tvoria tri hlavné skupiny:

    • ručné zdvíhacie zariadenia BRANO
    • zatvárače dverí zn. BRANO
    • doplnkvý sortiment

Vzhľadom na záujem plne uspokojovať požiadavky zákazníka, zabezpečujeme aj predaj doplňujúceho sortimentu HFS, s ktorou naša firma nadviazala významnú spoluprácu.

Na obe značky zároveň zabezpečujeme aj servis pre celé územie SR.

Brano Slovakia sa zároveň snaží presadzovať aj záujmy BRANO GROUP ako dodávateľa výrobkov do automobilového priemyslu.

Cieľom našej spoločnosti je prinášať zákazníkom kvalitu, čoho dôkazom je, že výrobcovia všetkých sortimentných skupín sú vysoko certifikované firmy, dodávajúce svoje výrobky aj do automobilového priemyslu.